Decăderea din drepturile părintești

2 ianuarie 2018 73

Bună ziua. Întrebarea mea este: în care caz unul din părinți este decăzut din drepturile părintești?

Jurist comments 1

Download discussion
Olesea Harti
  • Parajurist
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună ziua Natalia! Conform art.67. al Codului familiei al Republicii Moldova cu referire la ”Decăderea din drepturile părinteşti”părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă,... mai detaliat educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

3 ianuarie 2018