Decaderea din drepturile parintesti

16 ianuarie 2018 53

Buna ziua! Spuneti-mi, va rog, daca tatal este decazut din drepturile parintesti si copilul are un imobil pe care dorim sa-l vindem si sa cumparam in alta parte, tatal trebuie sa-si dea acordul ca reptrezentat? Multumesc mult!

Jurist comments 1

Download discussion
Olesea Harti
  • Parajurist
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună ziua.
În practica judiciară de examinare a cauzelor civile ce ţin de decăderea din drepturile părinteşti se face referire la drepturile părinteşti, de care părinţii pot fi decăzuţi. Astfel prin ”drepturile părintilor asupra copiilor”se subînţeleg drepturile pe care părinţii le au asupra copilului pînă la atingerea majoratului acestuia sau obţinerii... mai detaliat capacităţii depline de exerciţiu, şi sunt legate de educaţia, de dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor.
Totodată, părinţii sunt acei care apără drepturile şi interesele legitime ale copiilor, iar în
calitate de reprezentanţi legali ai copiilor lor, acţionează în numele lor în relaţiile cu toate
persoanele fizice şi juridice, inclusiv în autorităţile administraţiei publice şi instanţele
judecătoreşti, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale (art.61 Codul familiei).
La fel, părinţii sunt acei care încuviinţează încheierea actelor juridice de către copilul minor cu vîrsta de 14-18 ani, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.21 alin.(2) Cod civil.
Pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti cu privire la decăderea din drepturile părinteşti
are întotdeauna ca consecinţă privarea atît de drepturile menţionate, cît şi de alte drepturi bazate pe legătură de rudenie sau pe alte raporturi juridice.
Astfel reieșind din cele menționate, nu aveți nevoie de acordul tatălui copilului, atîta timp cît acesta nu s-a restabilit în drepturi părintești prin hotărîrea unei instanțe de judecată..

17 ianuarie 2018