Decăderea din drepturile parintesti

23 aprilie 2019 26

Bună ziua! Am asa o întrebare. În momentul când am divorțat de primul soț, eram deja însărcinată de la alt bărbat. Când am născut copilul, în certificatul de naștere a fost înscris primul soț (deși nu este tatăl biologic ). Cum pot sa-l decad din drepturile parintesti (nici nu știu unde se afla la momentul de față)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Dna Ana

Soluția perfecta și cea mai rapidă ar fi ca fostul soț, sa se adreseze la un notar sau la Consulatul/Ambasada Republicii Moldova din țara în care se află pentru a întocmi o declarație în conformitate cu prevederile art. 49 din care recunoaște ca nu este tatăl copilului și... mai detaliat ca este de acord ca numele acestuia să nu fie indicat în certificatul de naștere al copilului.
În cazul în care nu puteți lua legătura cu fostul soț, urmează să inițiați o acțiune civilă privind contestarea paternității.
Astfel, în acesta proces îl atrageți și pe tatăl biologic al copilului.
Până a va adresa in instanța de judecată efectuați un test ADN împreună cu tatăl biologic al copilului, iar rezultatul testului îl atașați în calitate de probă la cererea de chemare în judecată.
Cererea urmează a fi depusă in instanța de judecată în raza căreia își are domiciliul fostul soț, iar în caz de imposibilitate de a va deplasa din anumite motive de sănătate aveți posibilitatea de a adresa cererea instanței de judecată din raza domiciliului Dvs.

Codul familiei al Republicii Moldova:
Articolul 47. Stabilirea provenienţei copilului
(1) Provenienţa copilului de la mamă (maternitatea) se stabileşte în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă într-o instituţie medicală.
(2) În cazul cînd copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe. Fiind informaţi despre un caz de naştere sau la adresarea mamei după naştere, instituţia medico-sanitară/medicul de familie din localitate sînt obligaţi să întreprindă, în termen de 3 zile lucrătoare, măsurile necesare de constatare a naşterii copilului şi, în cazul constatării acesteia, să elibereze certificatul medical constatator de naştere, chiar dacă mama nu are domiciliul în această localitate.
(3) Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul.
(4) Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.
[...]

Articolul 49. Contestarea paternităţii (maternităţii)
(1) Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art. 48/52 şi 48/53 din Codul civil.
(2) Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate la alin.(1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.
(3) Nu au dreptul să conteste paternitatea:
a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;
b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112685

Succes.

23 aprilie 2019