Decizia de procurare și înstrăinare a patrimoniului de către o Asociație Obștească

11 octombrie 2022 7

Buna ziua. Suntem o Asociație Obștească și în cadrul unui proiect câștigat de la un donator internațional ne propunem să procurăm o casă pentru a dezvolta un serviciu social, pe care ulterior o vom transmite spre gestiune cu titlu gratuit APL. Din Statutul AO înțelegem că decizia de procurare și înstrăinare a patrimoniului se face de către Adunarea Generală. Este corect așa? Cine semnează procesul-verbal care exprimă hotărârea de achiziționare a bunului imobil și care va trebui prezentat la notar? Dacă bunul imobil este procurat din resursele financiare câștigate în cadrul unui proiect și ulterior (aproximativ 4 luni) va fi tranmsis cu titlu gratuit APL, pe cine este corect să fie scris bunul imobil: pe AO sau din start pe APL?