Declararea veniturilor din mediul online

16 decembrie 2018 63

Buna! Am o întrebare. Intenționez să activez în sfera de dropshipping, care constă în procurarea produselor de pe anumite platforme și expedierea acestora (spre orice țară) direct de la furnizor către clienții care au procurat acest produs de pe platforma mea (eu apar în calitate de intermediar). Pentru operațiunile de procurare și acceptare a plăților va fi utilizat un card personal emis de o bancă din RM. Este posibil să declar veniturile spre impozare din această activitate, în calitate de persoană fizică? Dacă da, atunci e posibil să fie declarată anume suma profitului si nu a venitului din care sunt suportate anumite cheltuieli? Mulțumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Nicolae,

În primul rând, conform legislației, pentru a desfășura activitatea de întreprinzător Dvs. urmează să algeți una din formele organizatorico-juridice propuse de legislație.

În caz contrar poate fi aplicată răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Și anume:

Practicarea ilegală a activității de întreprinzător, soldată cu obținerea unui... mai detaliat profit în proporții mari, săvîrșită prin:
a) desfășurarea activității fără înregistrare (reînregistrare), licență și/sau fără autorizare obligatorii, conform legii, pentru desfășurarea activității în cauză;
b) desfășurarea unor genuri de activitate interzise de lege.

Se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 200 de ore.

Sau poate fi aplicată răspundere contravențională, în dependență de valoarea veniturilor. Și anume, desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.

Pentru activitatea pe care Dvs. doriți să o practicați o să fie cel mai optim înregistrarea Întreprinderii Individuale sau fondarea unui SRL.

Dacă doriți să activați ca persoană fizică și în continuare, cel mai bine ar fi să alegeți forma de Întreprindere Individuală. Ca un avantaj este evidența contabilă simplificată.

Reieșind din prevederile Codului fiscal, fondatorul Întreprinderii individuale va declara veniturile obținute pe parcursul perioadei fiscale în modul următor:

1. venitul impozabil încasat din activitatea desfășurată în cadrul Întreprinderii individuale — în Darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14) sau Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în dependență de numărul salariaților (art. 92 alin. (8)) sau art.83 lit. d));

2. venitul impozabil încasat din alte surse (angajat al altei întreprinderi în bază contractului individual de muncă, și/sau obține venit din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor altor întreprinderi în baza contractelor încheiate din numele fondatorului,si nu a Întreprinderii individuale ș.a.) – în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 01.12.2015 (art. 83 alin.(2)).

Suma totală a impozitului pe venit pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, se determină în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei, sau,
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei;

Obiectul impozabil mereu este venitul realizat, nu profitul. Adică venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

17 decembrie 2018