Declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil

1 decembrie 2023 3

Bună ziua. Pot fără prezenta soțului (care se află peste hotare) să merg la notar și să scriu o declarație de renunțare la un lot de pământ, pe care l-am cumpărat în timpul căsătoriei și care, prin urmare, este și proprietatea mea. Sunt însărcinată și din cauză că sunt coproprietară a terenului menționat, mă obligă să cumpăr poliță de asigurare medicală. Dacă nu aș avea în proprietate terenul în cauză, polița mi-ar fi eliberată gratis. Mulțumesc pentru răspuns.

Jurist comments 2

Download discussion
Gabriel Diaciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Natalia, cel mai simplu pentru Dvs ar fi să îl donați cuiva.

2 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Codul Civil Articolul 448. Renunțarea la dreptul de proprietate

(1) Proprietarul poate renunța la dreptul său asupra bunului imobil printr-o declarație autentificată notarial, depusă la organul cadastral teritorial pentru a se radia dreptul.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), satul (comuna), orașul sau, după caz, municipiul poate cere înregistrarea dreptului de... mai detaliat proprietate în folosul său, în baza hotărîrii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înregistrarea în temeiul uzucapiunii conform art. 526.

(3) În situația bunurilor imobile grevate de drepturi reale limitate, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul nu răspunde decît cu acel bun.

2 decembrie 2023