Defăimare

2 aprilie 2024 3

Salutare! Fostul soț mă "caracterizează" urât în lume, cu cuvinte licențioase (am câteva mesaje înregistrate). Pot să-l dau în judecată pentru insulte, defăimare etc. și să solicit prejudiciu moral?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Maria, da desigur sunteți în drept să solicitați pentru a fi tras la răspunderere civilă pentru defaimarea DVS, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravențional Articolul 69. Injuria

(1) Injuria, adică vorbele sau faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei,

se sancţionează cu amendă de la... mai detaliat 9 la 18 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 20 de ore.

(2) Injuria adusă în mass-media

se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 15 la 30 de ore.
Și prejudiciul moral pentru fapta săvârșită de el Articolul 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
(1) Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.
(2) Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(3) O altă persoană decît autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(4) Prejudiciul nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanei vătămate, cu condiția că persoana cunoștea sau trebuia să cunoască consecințele rugăminții sau ale consimțămîntului, şi dacă fapta autorului nu contravine bunelor moravuri.
De dorit, ca cauza să fie ezaminată în instanță pe calea administrativă, când DVS o să faceți rost de documentul cuvenit o să vă adresați în aceiași instanță pentru examina cauza civil. Dacă doriți o consultație mai profundă sînteși în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul de contact +37368669950.

3 aprilie 2024