Defrișarea pomilor de lângă casă

23 septembrie 2020 29

Bună ziua. Am trei nucari și un tei în fața casei, care se afla în imediată apropiere de gard și poartă și cauzează probleme la deschiderea porții. De asemenea, se reazămă de gard, iar unul e chiar lângă peretele garajului, din care cauză apar fisuri în perete. Cum procedez? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
Pentru defrișarea arborilor care se află pe terenul public al localităților urbane sau rurale este nevoie să efectuați următoarele:
1. obțineți în baza unei cereri de la autoritatea locală care gestionează spațiile verzi din localitatea Dvs. un act de cercetare fitosanitar. În cazul mun. Chișinău autoritatea care gestionează spațiile verzi este... mai detaliat „Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, găsiți informații utile aici https://agsv.md/diagrama-defrisare-curatare-a-arborilor/.
2. vă adresați autorității de mediu competentă din localitatea Dvs. cu o cerere privind autorizarea defrișării la care anexați actul de cercetare fitosanitar. Autoritatea de mediu va elibera autorizația în mod gratuit. În cazul mun. Chișinău vă adresați Agenției de Mediu, găsiți informații utile aici http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Acte%20permisive%20AM.pdf.

25 septembrie 2020