Delimitarea cotelor părți

16 ianuarie 2022 12

Bună ziua. Cum poate fi delimitată cota parte a imobilului în cazul când ambele părți sunt de acord cu delimitarea, însă unul din coproprietari efectuează lucrări de construcție/reconstrucție a imobilului și organul cadastral refuză primirea în exploatare și delimitarea până la finalizarea lucrărilor de reparație, care nu se vor încheia curând?