demisia

26 iulie 2017 55

Моя мама пенсионерка и всю жизнь проработала на заводе. сейчас с октября месяца 2016 года им не выплачивается зарплата. мама приняла решение уволиться. обязаны ли ей выплатить всю заработную плату за этот период и в какие сроки? в случае объявления завода банкротом, какова судьба невыплаченной зарплаты в таком случае?

Jurist comments 1

Download discussion
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua.
Conform art. 85 alin. (3) din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa efectueze plata integrala a salariului, cel tirziu la data cind Contractul de munca inceteaza. Daca a depus cerere de demisie, atunci la expirarea a 14 zile de la data inregistrarii Cererii de demisie, angajatorul este obligat sa... mai detaliat plateasca salariul restant.
****
Conform art. 330 alin. (2) din Codul Muncii: În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, 227 lit.j), 228 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întîrziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen. !!
Deci aveti dreptul sa vi se achite dobinda de intirziere, adaugator la salariul restant!
In caz ca se refuza, trebuie sa va adresati in instanta de judecata.
***
Cu referire la insolvabilitate:
Daca se va initia procesul de insolvabilitate, atunci mama Dvs, ca salariat care nu si=a primit salariul, va avea statut de creditor al debitorului insolvabil (angajatorul).
In practica, dupa intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul insolvabilitatii care verifica contabilitatea Intreprinderii, va observa ca sunt restante la plata salariului. Astfel, veti fi instiintata prin scrisoare despre necesitatea depunerii unei Cereri de validare a creantelor.
Asta inseamna ca mama Dvs va trebui sa mearga la instanta de judecata sa depuna o Cerere in care va indica suma salariului care nu i-a fost achitatat, plus dobinda de intirziere conform Codului Muncii, si in care va solicita recuperarea acestor sume din contul masei debitoare.
***
Succes!

26 iulie 2017