Demisie administrator

27 octombrie 2018 74

Buna ziua. In prezent sunt administrator al unui SRL si intentionez sa demisionez. Intrebarea mea este cand nu mai sunt considerat angajat: la momentul acceptarii demisiei mele de catre angajator, sau in momentul cand nu mai apar in aceasta functie la Camera Inregistrarii de Stat?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Articolul 265. Demisia conducătorului unităţii
Conducătorul unităţii are dreptul la demisie înainte de expirarea termenului contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, informînd în scris angajatorul său cu o lună înainte

27 octombrie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna,
Dvs nu o sa mai purtați careva răspundere doar după ce reziliati contractul cu anjatatorul și înregistrați modificările la Agenția Servicii Publice, în caz contrar riscați ca eventual într-un proces de insolvabilitate să fiți atras la răspundere subsidiară.

27 octombrie 2018
Igor Popa
 • Avocat
 • Dreptul afacerilor

Cu privire la întrebarea dvs. vă rog să găsiți următorul răspuns:

Conform art. 70 alin. (1) din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată, administratorul societăţii se desemnează de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul societăţii dacă actul de constituire prevede aceasta. Administratorul poate fi eliberat oricând... mai detaliat cu sau fără motiv.

Art. 69 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind SRL, stabileşte expres că asupra relaţiilor dintre administrator şi societate legislaţia muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicţie cu prezenta lege.

Conform Art. 265 Cod Muncii RM, Conducătorul unităţii are dreptul la demisie înainte de expirarea termenului contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, informînd în scris angajatorul său cu o lună înainte.

Astfel încetarea calității de angajat conform Codului Muncii este din momentul expirării termenului de preaviz de o lună.

Respectiv funcţia de administrator încetează din momentul ce Administratorul a demisionat. Demisia trebuie făcută în faţa organului împuternicit cu desemnarea, adică Adunării generale sau Consiliului după caz. În cazul în care actul de constituire prevede un prim locţiitor al administratorului, cel care a demisionat poate transmite funcţia locţiitorului său

Conform art.16 alin.(4) a Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

Astfel din punct de vedere a Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, demisia administratorului devine opozabilă terților din momentul când aceasta modificarea a fost înregistrată în registrul respectiv (din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice).


Pentru mai multe detalii puteți apela la Serviciul Suport Clienți la nr. (22) 22 44 88

29 octombrie 2018