Demolarea constructiei ilegale, ridicata fara autorizatie pe teren public

10 septembrie 2020 32

Primarul comunei a construit ilegal, fara autorizatie de construcție, un garaj pentru automobilul primăriei pe teren public, mai exact pe calea de acces la imobilul meu. Cu aceasta ocazie, a imprejmuit ilegal peste 0,38 ha. Din terenul acaparat samovolnic, primaria detine doar 0,13 ha (teren aferent cladirii primariei). Vreau sa inaintez o cerere prealabila prin care sa solicit demolarea constructiei pe cale amiabila. In temeiul caror legi pot solicita acest lucru? Poate aveti un model de cerere prealabila?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Maria, dă să ne uităm ce spune Codul contravențional Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente
Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent... mai detaliat de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. În cazul DVS trebue să întocmiți o cerere la Inspectorul în construcție al raionului. Inspectorul se deplasează la fața locului, constă construcția ilegală, întocmește un proces verbal și-l obligă pe primar să demoleze construcția, în caz de refuză, inspectorul expediază procesul verbal în istanța de judecată, care v-a pronunța o hotătîte. În baza căruia v-a fi obligat să demoleze construcția, e o cheste lungă, succese.

10 septembrie 2020
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Cu titlu de precizare, Inspecția în construcții nu poate obliga la acțiuni de demolare, obligarea demolării fiind atribuită exclusiv instanței de judecată.

11 septembrie 2020