Demolarea peretelui din apartament fara autorizatie

8 septembrie 2017 1877

Buna ziua! Ati fi foarte amabili daca m-ati ajuta si clarifica. Facem reparatie intr-un apartament cumparat recent si am demolat 2 pereti (unul era asa un pervaz ce despartea balconul de camera, iar altul dintre baie si wc - nu erau pereti de baza). Am avut unele probleme cu oamenii care au lucrat, au furat materiale si si-au batut joc de apartament. Acestia au scris plingere la politie in care au specificat ca lipsesc 2 pereti. Ce consecinta ne astepta acuma? Am inteles ca riscam o amenda de la 25.000-100.000 lei? Este posibil de a obtine documentul de demolare acuma, dupa ce peretii au fost demolati? Ca pe viitor sa nu mai avem probleme? Unde ar trebuie sa ne adresam? Apartamentul se afla la Botanica.
Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua Diana,

Daca prin modificarile interioare executate nu ati afectat structura de rezistenta a imobilului,nu este necesar sa detineti autorizatie de constructie si certificat de urbanism. De aici reiese că nu ați comis vrio încălcare pentru care să fiți amendată. Totuși efectuând aceste modificari fara autorizatie, trebuie sa stiti ca... mai detaliat este posibil ca unul dintre peretii demolati sa fie structurali si astfel sa afectati structura de rezistenta a blocului

Vedeţi şi Legea cu privire la locuinţe. Capitolul X
RECONSTRUCŢIA ÎNCĂPERILOR ÎN BLOCURILE LOCATIVE

Articolul 54. Autorizaţia de construire (reconstruire) a încăperilor
Lucrările de reconstrucţie se efectuează în conformitate cu legislaţia, în baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Articolul 55. Restricţii la reconstrucţia încăperilor şi la executarea lucrărilor de reconstrucţie
(1) La reconstrucţia încăperilor sînt interzise:
a) intervenţii care afectează structura de rezistenţă a blocului locativ (în interiorul încăperilor/apartamentelor);
b) extinderea încăperilor din contul balcoanelor şi al loggiilor în blocul locativ, precum şi extinderea balcoanelor şi loggiilor existente;
c) extinderea şi reamplasarea bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocul locativ;
d) reamplasarea reţelelor de apă şi canalizare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);
e) intervenţii la canalele de ventilare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);
f) spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii portanţi ai blocurilor locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);
g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;
h) modificarea sistemelor de încălzire cu instalarea agregatelor la balcoane şi loggii în blocuri locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);
i) acţiuni care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative (construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a loggiilor şi balcoanelor existente şi altele), cu excepţia aspectului acoperişurilor;
j) efectuarea lucrărilor de termoizolare şi de schimbare coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de proiectare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
(2) În blocurile locative, în perioada de executare a lucrărilor de reconstrucţie a încăperilor, se interzice:
a) începerea lucrărilor legate de zgomot înainte de ora 8.00 şi/sau încheierea lor mai tîrziu de ora 18.00;
b) folosirea ascensoarelor de pasageri pentru transportarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor neambalate;
c) executarea lucrărilor de supraetajare şi mansardare pe timp de iarnă.
(3) Iniţiatorii sau executanţii lucrărilor de reconstrucţie autorizate sînt obligaţi să informeze despre începerea lucrărilor lor pe administratorul imobilului. Concomitent, se coordonează cu administratorul modul şi condiţiile de evacuare a deşeurilor de construcţie.

Articolul 56. Controlul asupra reconstrucţiei încăperilor.
Finalizarea lucrărilor de reconstrucţie
(1) Controlul respectării proiectului de reconstrucţie şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţia pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie este pus în sarcina proprietarilor şi administratorului, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale şi a Inspecţiei de Stat în Construcţii.
(2) Finalizarea lucrărilor de reconstrucţie se confirmă prin procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor efectuate. La recepţia finală a lucrărilor, iniţiatorul de lucrări de reconstrucţie va invita, în mod obligatoriu, reprezentantul administratorului blocului locativ în care a fost efectuată reconstrucţia încăperii.
(3) Procesul-verbal de recepţie finală se prezintă la oficiul cadastral teritorial pentru efectuarea modificărilor respective în Registrul bunurilor imobile.

Articolul 57. Consecinţele reconstrucţiei neautorizate
(1) Reconstrucţie neautorizată se consideră intervenţia executată în lipsa autorizaţiei de construire (reconstruire) sau cu încălcarea proiectului de construcţie (reconstrucţie).
(2) Administratorii sînt obligaţi să informeze autorităţile administraţiei publice locale şi Inspecţia de Stat în Construcţii despre reconstrucţiile neautorizate ale încăperilor în blocul locativ sau despre necorespunderea încăperilor reconstruite cu documentaţia de proiect şi cu autorizaţia de construire.
(3) Persoanele fizice şi juridice care au cauzat prejudiciu locuinţelor se sancţionează conform legislaţiei şi sînt obligate să lichideze neconformităţile şi să efectueze readucerea elementelor constructive afectate la starea iniţială din cont propriu.
(4) În caz de nelichidare a încălcărilor depistate, la efectuarea reconstrucţiei încăperilor şi la întocmirea proceselor-verbale, administratorii sînt obligaţi să se adreseze în instanţele de judecată competente pentru aplicarea măsurilor conform prevederilor legale.
(5) În cazul în care la reconstrucţia încăperilor în blocul locativ a fost cauzat un prejudiciu încăperilor şi/sau bunurilor persoanelor fizice şi/sau juridice, persoana fizică şi/sau juridică care a cauzat prejudiciu locuinţelor poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
(6) Se interzice efectuarea expertizelor tehnice în privinţa intervenţiilor neautorizate în structura clădirilor şi legalizarea acestor intervenţii

8 septembrie 2017