Demolarea pereților interiori neportanți

21 februarie 2023 67

Bună ziua. Este nevoie de autorizare pentru demolarea parțială a pereților interiori neportanți, și anume a unei porțiuni cu lungimea de 43 cm pe întreaga înălțime a peretelui? Am auzit că în iulie 2022 s-au făcut modificări la Legea nr. 163 din 2010 și am nevoie de autorizare. Este adevărat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ion.
Verificaţi dacă acţiunile dumneavoastră nu cad sub incidenţa art 177 cod contravenţional
(3) Încălcarea legislației la reconstrucția încăperilor manifestată prin:

a) intervenții neautorizate care afectează structura de rezistență a construcțiilor;

b) extinderea neautorizată a încăperilor din contul balcoanelor și al logiilor în blocurile locative, precum și extinderea balcoanelor și logiilor existente;

c)... mai detaliat extinderea și reamplasarea neautorizată a bucătăriilor și a blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocurile locative;

d) reamplasarea neautorizată a rețelelor de apă și canalizare;

e) intervenții neautorizate la canalele de ventilare;

f) spargerea golurilor noi și lărgirea golurilor existente în pereții structurali ai blocurilor locative;

g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planșeelor;

h) modificarea sistemelor de încălzire prin instalarea agregatelor la balcoane și logii în blocurile locative, cu excepția sistemelor de încălzire autonomă instalate conform proiectului și normativelor în vigoare;

i) efectuarea lucrărilor de termoizolare și tratare coloristică a fațadei în lipsa autorizației de construire, eliberată de autoritatea publică locală,

se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

22 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii


Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

Mai jos vă trimit link la legea de modificare.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133917&lang=ro

Pentru întrebări suplimentare, puteți apela la Agenția pentru Surpraveghere Tehnică : 0 (22) 23-80-24

22 februarie 2023