Depasirea vitezei

1 februarie 2019 105

Buna ziua. Am asa o intrebare. Cu 4 luni in urma am fost prins cu depasirea vitezei. Dupa o saptamana, am plecat peste hotare. Mi-a venit o scrisoare ca sa ma prezint, dar eu fiind peste hotare, asa si am lasat. Acum m-am intors in tara si m-a telefonat sectoristul sa ma prezint sa-mi intocmeasca proces-verbal. Am vrut sa aflu ce sa fac si dupa cat timp se anuleaza acest proces. Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
În primul rînd prescripția
Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
(1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.
(2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de... mai detaliat un an.
Astfel, în termen de un an din data comiterii contravenției poate fi întocmit procesul verbal și aplicată sancțiunea.

În cazul în care nu vă prezentați pentru întocmire, procesul poate fi întocmit și în lipsa dumneavoastră, în prezența cel puțin al unui martor, conform art 443 cod contravențional
(6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon).

Totodată, dacă nu sunteți de acord cu acesta, puteți contesta procesul verbal în termen de 15 zile din data recepției
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

În cazul neanulării procesului sau neachitării amenzii, executarea acesteia se va transmite către executor judecătoresc, care vă poate crea probleme cît și mări cheltuielile.

În acest sens, dacă nu se dorește contestarea, puteți merge pentru a vă fi întocmit procesul și achitațil în termen de 72 ore la jumate de preț.

2 februarie 2019