Deport Schengen

14 februarie 2019 288

Pot să depun la cetățenie română dacă am deport Schengen?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Dumitru Barbaroș
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Salut,

În primul rând, România nu face parte din spațiul Schengen, respectiv deportul din această zonă nu ar trebui să aibă careva consecințe negative la depunerea setului de acte pentru obținerea cetățeniei române.

În al doilea rând,
(1) Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă... mai detaliat îndeplinește următoarele condiții:
a) s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
b) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;
d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor;
e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român;
f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;
g) cunoaște prevederile Constituției României și imnul național.

Respectiv, dacă sunt întrunite aceste condiții, deportul din Zona Schengen nu reprezintă un impediment.

14 februarie 2019