Depozit bancar

15 decembrie 2023 4

Bună ziua. Copiii minori au un depozit bancar deschis de către bunica. În caz de divorţ, poate unul din soţi să pretindă aceşti bani? Mulţumesc.

Jurist comments 3

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Articolul 57. Drepturile patrimoniale ale copilului

(1) Copilul este proprietar al veniturilor obţinute, al bunurilor primite în dar, moştenite sau dobîndite într-un alt mod, şi al tuturor bunurilor procurate din mijloacele lui.

(2) Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul stabilit de Codul civil.

(3) Copilul nu are drept de proprietate... mai detaliat asupra bunurilor părinţilor, iar părinţii - asupra bunurilor copiilor, excepţie făcînd dreptul la moştenire şi dreptul la întreţinere. Părinţii şi copiii care locuiesc împreună posedă şi folosesc bunurile fiecăruia dintre ei de comun acord.

(4) În cazul apariţiei bunurilor comune ale părinţilor şi copiilor, drepturile de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie a acestora sînt reglementate de legislaţia civilă.

16 decembrie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Articolul 25. Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
(5) Bunurile procurate pentru copiii minori (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, instrumente muzicale, jucării etc.) se transmit gratuit soţului împreună cu care locuiesc copiii.

(6) Depunerile făcute de soţi pe numele copiilor lor minori sînt proprietate a copiilor şi nu se iau în considerare la... mai detaliat partaj.

16 decembrie 2023
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Tatiana, salutare

În completarea celor menționate de către colegi mai sus, este cazul să cunoașteți că pentru a întreprinde actiuni cu banii si alte bunuri (locuința, teren) care aparțin copiilor o sa aveti necesitatea sa va adresați la autoritatea tutelară teritoriala sa obțineți un act prin in acest sens.

Toate tranzacțiile... mai detaliat cu banii si bunurile copiilor trebuie să fie transparente, iar banii lo, inclusiv cei primiti din vânzarea bunurilor lor se efectuează prin transfer bancar.


Cu respect,
Igor Brinișter

16 decembrie 2023