Depunerea capitalului social

15 august 2023 4

Bună ziua. Capitalul social se depune înainte de înfiinţarea SRL, sau se poate şi după?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Capitalul social al societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină societatea.
Fiecare asociat va trebui să verse integral aportul subscris în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii.

16 august 2023