Depunerea cererii pentru constatarea acceptării tacite a moștenirii

27 martie 2023 145

Bună ziua. Trebuie să dovedesc în instanță acceptarea tacită a moștenirii, care se compune dintr-un apartament și depozite bancare. Cum se va calcula taxa de stat pentru depunerea unei astfel de cereri? Se calculează 3% doar din costul apartamentului sau și din suma depozitelor? Dacă dovedesc acceptarea tacită a moștenirii, notarul îmi va elibera un certificat de moștenire modernizat (care a apărut din 2019), adică fără a preciza proprietatea?

Comentariile juriștilor 12

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Codul de procedură civilă

Articolul 279. Cauzele examinate în procedură specială
(1) Instanţa judecătorească examinează în procedură specială cauze cu privire la:
a) constatarea faptelor care au valoare juridică;

Articolul 281. Cauzele de constatare a faptelor care au valoare juridică
(1) Instanţa judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor personale... mai detaliat sau patrimoniale ale persoanelor fizice şi ale organizaţiilor.
(2) Instanţa judecă cauzele în care i se cere să constate:
f) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere;


Potrivit art.3 lit.f) al Legii taxei de stat, nr.1216 din 13.12.1992,
f) pentru cererile (plîngerile)
privitor la cauzele cu
procedură specială 500%

*Cotele procentuale fixe sînt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei.


28 martie 2023

Domnule Marciuc. Va multumesc pentru raspunsurile voastre.
Am o astfel de situație. Există un apartament în valoare de 150.000 de lei și două conturi bancare de 2.000 și 4.000 de euro. Cum se va calcula mai exact taxa de stat pentru depunerea cererii pentru a recunoaște intrarea tacita ... mai detaliat în moștenire? 3% și din depozite bancare sau o sumă fixă? (cum dumneavoastra ați spus 500%). Ce înseamnă 500%(o suta de lei?) și din fiecare depozit sau in general din toate depozite bancare? Vreau doar să clarific.

28 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

100 lei pentru întregul proces de judecată nu importă cîte bunuri se moștenesc și de ce valoare.

28 martie 2023

La depunerea unei cereri de chemare în judecată în cazul unei acțiuni patrimoniale (care poate fi evaluată pecuniar, adică în bani), taxa de stat se determină în funcție de caracterul şi valoarea acțiunii
Litigiile cu caracter patrimonial, cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document 3% din valoarea... mai detaliat acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei și nu mai mult de 25000 lei (pentru persoane fizice) și nu mai puțin de 270 lei și nu mai mult de 50000 lei (pentru persoane juridice).

Deci 3% se iau și din depozitele bancare?

28 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Doamna Elena... dacă o să vă fie mai liniștit pe suflet și nu aveți încrede în cele scrise de mine mai sus... achitați 3 % din depozite.
În cazul cînd taxa de stat nu va fi achitată în cuantumul necesar, instanța printr-o încheiere vă va acorda termen pentru achitarea completă a... mai detaliat sumei.
În cazul cînd suma va fi mai mare veți solicita restituirea surplusului.
Codul de procedură civilă prevede:

Articolul 83. Taxa de stat

(1) Taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar.

(2) În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat.
Articolul 84. Impunerea cu taxă de stat

Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi reconvenţională), cererea intervenientului principal, cererea vizînd cauzele cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de declarare a insolvabilităţii, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărîrilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, precum şi cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătoreşti.
Articolul 87. Valoarea acţiunii

(1) Valoarea acţiunii se determină:

a) din suma cerută – în acţiunile pentru plata unei sume;

b) din valoarea bunurilor cerute – în acţiunile de transmitere a unor bunuri;

c) din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an – în acţiunile pentru plata pensiei de întreţinere;

d) din suma totală pretinsă, dar nu mai mult decît pe

3 ani – în acţiunile privitoare la plăţile scadente;

e) din suma totală pretinsă pe 3 ani – în acţiunile privitoare la plăţi fără termen şi la plata întreţinerii viagere;

f) din suma cu care se majorează ori se reduc sumele de plată, dar nu mai mult decît pe un an – în acţiunile de majorare sau de reducere a sumelor de plată;

g) din suma totală de plată sau a livrărilor restante, dar nu mai mult decît pe un an – în acţiunile de încetare a efectuării plăţilor sau a livrărilor;

h) din suma totală a chiriei în termenul rămas de valabilitate a contractului, dar nu mai mult decît pe 3 ani – în acţiunile de reziliere a contractului de locaţiune;

j1) în mărime de 20% din valoarea bunului – în acţiunile posesorii;

j2) din valoarea dreptului real sau de creanţă – în cazul acţiunii în efectuarea înregistrării, al acţiunii în justificare şi al acţiunii în rectificare a registrului de publicitate prevăzut de lege;

k) din valoarea fiecărei pretenţii aparte – în acţiunile care constau din mai multe pretenţii de sine stătătoare.

(2) Valoarea acţiunii se indică de reclamant. În cazul necorespunderii vădite a valorii indicate a acţiunii valorii ei reale, judecătorul poate dispune, pentru stabilirea ei, prezentarea de probe, cercetarea la faţa locului, efectuarea expertizei din contul reclamantului.

Articolul 88. Plata taxei de stat suplimentare

(1) În cazul în care, la momentul depunerii cererii, determinarea valorii acţiunii este dificilă, taxa de stat se plăteşte cu aproximaţie, urmînd să se încaseze ulterior o taxă suplimentară în corespundere cu partea din valoarea acţiunii, stabilită de instanţă la soluţionarea cauzei în fond, pentru care nu s-a plătit taxă de stat la momentul depunerii cererii.

(2) Dacă, în cadrul examinării cauzei, îşi majorează pretenţiile formulate anterior în acţiune, reclamantul plăteşte taxă suplimentară şi pentru partea cu care acţiunea se majorează.

(3) Examinarea cauzei va continua după ce reclamantul prezintă proba achitării taxei de stat sau a soluţionării de către instanţă a problemei privind amînarea, eşalonarea achitării taxei de stat sau micşorarea cuantumului ei, în conformitate cu art.86.

Articolul 89. Restituirea taxei de stat

(1) Taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, în cazul:

a) depunerii într-o sumă mai mare decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare (se restituie suma plătită în plus);

b) refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în temeiul art.348;

c) refuzului de a primi cererea spre examinare în temeiul art.169 alin.(1);

d) restituirii cererii în temeiul art.170 alin.(1) şi art.171 alin.(2);

e) încetării procesului pentru motivele specificate la art.265 lit.a), b) şi e), la art. 374;

f) scoaterii cererii de pe rol pentru motivele specificate la art.267 lit.a) şi b);

g) restituirii cererii de apel şi cererii de recurs pentru motivele prevăzute la art. 369 și 438;

h) refuzului persoanei care a plătit taxă pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresare în instanţă judecătorească;

i) încetării procesului în legătură cu confirmarea tranzacţiei încheiate în procesul de mediere în condiţiile art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.

(2) Taxa de stat se restituie şi în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Restituirea taxei de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Trezoreriei de Stat, în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii.

28 martie 2023

Acceptarea succesiunei și recunoașterea de către instanță a dreptului de proprietate nu se aplica la litigiile cu caracter patrimonial?

28 martie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

....v-a spus foarte clar că pentru cererea privind constatarea faptului acceptării succesiunii prin intrarea de fapt în posesia averii succesorale taxa de stat este de 100 lei........este de menționat și faptul că dacă ai demonstrat acceptarea succesiunii prin intrarea de fapt în posesia apartamentului, se consideră că ai acceptat moștenirea... mai detaliat și în privința tuturor altor bunuri din averea succesorală .........................ce ține de recunoașterea dreptului de proprietate, depinde cum formulați pretențiile și dacă le formulați corect.......nu vă complicați și mergeți mai întâi cu cerere de constatarea a faptului acceptării succesiunii prin intrarea de fapt în posesia averii succesorale...............dar, constatarea faptului acceptării succesiunii pare să fie doar conform procedurii de moștenire conform Codului Civil în redacția de până la 01 martie 2019..........deja începând cu 01 martie 2019 sunt noi reglementări.....

28 martie 2023

Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Am citit despre un astfel de caz. Notarul nu a acceptat hotărârea judecătorească privind acceptarea de fapt a moștenirii de către reclamant și nu a dorit să elibereze reclamantului certificatul de moștenire, întrucât dreptul de proprietate a reclamantului nu era... mai detaliat indicat în hotărârea judecătorească. Mă amenință acest lucru dacă depun o cerere doar pentru acceptarea tacita a succesiunii (fără drept de proprietate)?

28 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. Corect a menționat colegul meu că taxa de stat pentru depunerea cererii de chemare în judecată constituie 100 de lei. Deja la notar veți achita alte taxe din valoarea bunurilor.
Hotărârea instanței de judecată este obligatorie pentru toți, inclusiv pentru notari.
Această procedură e puțin mai complexă și ar fi bine... mai detaliat să contractați un avocat.

28 martie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

.................să înțeleg că alți moștenitori nu există????..........în așa caz, acțiunile notarului pot fi contestate și obligat la eliberarea certificatului de moștenitor, atât timp cât nu poate apărea vreun litigiu..................dacă ar fi alți moștenitori, dar care nu au moștenit nici prin depunerea unei cereri la notar de acceptare a moștenirii,... mai detaliat nici prin intrarea de fapt în posesia averii succesorale și nu există vreo hotărâre privind prelungirea termenului de acceptare a moștenirii, atunci pare că notarul este obligat să vă elibereze certificatul de moștenitor........................orice hotărâre a notarului poate fi contestată...........oricum, judecătorul ar trebui să atragă în proces alți moștenitori care au acceptat moștenirea, dacă există.........și dacă alt moștenitor ar fi contra admiterii cererii privind constatarea faptului acceptării moștenirii, s-ar primi un litigiu și judecătorul va dispune examinarea litigiului în procedura contencioasă și atunci se va achita deja taxa de stat de 3%....probabil din cota-parte care i-ar reveni reclamantului din toată averea succesorală............atât timp cât nu există alți moștenitori sau ei există dar sunt de acord cu cererea privind constatarea faptului acceptării moștenirii de către alt moștenitor, se folosește procedura specială........așa, în grabă....

28 martie 2023

Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
Din păcate, niciun notar la Ciocana nu mi-a acceptat cererea.

28 martie 2023

Si da, sunt singura mostenitoare.Nimeni altcineva nu a facut pretentii la mostenire.

28 martie 2023