Depunerea dosarului pentru redobândirea cetățeniei române

31 ianuarie 2019 65

Buna ziua. Vreau sa depun dosarul pentru redobandirea cetateniei romane, dar am nascut recent, copilul e in familia tatalui. Trebuie sa faca procura ceva pentru a schimba numele copilului in al meu ca sa poata copilul obtine cetatenia româna sau ce documentatii trebuie? Mersi mult!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Dacă e vorba de schimbarea numelui copilului, vedeți
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele... mai detaliat copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Totuși, dacă nu există careva probleme între părinți, prezentați certificatul de nastere a copilului, cit și va fi nevoie de acordul celui de al doilea părinte.

31 ianuarie 2019