Depunerea online a cererii pentru corectarea hotararii

7 octombrie 2019 15

Buna ziua. La judecatoria Ungheni mi-au spus ca pot depune online cerere pentru corectarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Cum este posibil de depus aceasta cerere?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna!

Codul de procedură civilă al RM prevede expres care sunt condițiile necesare de a fi întrunite pentru a depune o cerere online la art. 17/1 conținutul căruia este expus mai jos:
Articolul 17/1. Depunerea documentelor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor
... mai detaliat (1) Cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanțelor judecătorești, precum și oricare alte cereri sau acte procedurale pot fi depuse în instanța de judecată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, care este unic pentru întreg sistemul judecătoresc. În acest caz, cererea și actele anexate la ea sub formă de documente electronice trebuie să fie semnate cu semnătura electronică avansată calificată.
(2) La documentele depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor se anexează obligatoriu dovada semnăturii electronice, conform legislației.

VĂ recomand să întocmiți cererea și să o depuneți fie personal în cancelaria judecătoriei, fie prin intermediul oficiului poștal, expediind cererea cu scrisoare recomandată, însoțită de un aviz de recepție.

7 octombrie 2019