Deschiderea Înterprinderii Individuale

2 martie 2023 53

Bună ziua. Am deschis o Înterprindere Individuală. Care sunt cerințele pe care trebuie să le urmez? Trebuie să o înregistrez la fisc, să am aparat de casă? Ce altceva trebuie să fac pentru a putea vinde marfă (flori vii)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Urmaţi următorii paşi
https://servicii.gov.md/ro/event/B1

3 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Dacă florile le creşteţi singuri şi rulajul anulal va fi mai mic de 1200000 lei, puteţi opta pentru activitatea independentă.
Codul fiscal prevede impozit de doar 1% comparativ cu 12% pentru întreprinzătorii individuali.
361) Activităţi independente – activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără... mai detaliat a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.

Articolul 15. Cotele de impozit

Suma totală a impozitului pe venit se determină:

a) pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;

Articolul 696. Sfera aplicării

Prezentul regim fiscal se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Articolul 697. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente menţionate la art.696, cu excepţia activităţilor menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 1200000 lei într-o perioadă fiscală.
Articolul 6911. Cota de impozit

(1) Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei.

(2) În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă şi de control utilizat în activitate.

(3) Pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfăşurat activitate.

4 martie 2023