Desfacerea actului de donatie

2 mai 2023 22

Buna ziua. Am primit prin donatie bunuri imobile de la un parinte. Cum pot sa le intorc sau sa le refuz? Actul de donatie a fost perfectat acum 4 ani.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Mariana.
Nu este posibil să interveniți dumneavoastră asupra actului de donație dacă aceasta a fost acceptată.
Aveți dreptul să îi restituiți bunurile la fel prin contract de donație, iar în cazul cînd prietenul refuză încheierea unui asemenea contract și dumneavoastră principal nu mai doriți să aveți în proprietate acele bunuri... mai detaliat le puteți dona sau vinde altei persoane ori puteți renunța la dreptul de proprietate fără a le transmite cuiva.

Articolul 448. Renunțarea la dreptul de proprietate

(1) Proprietarul poate renunța la dreptul său asupra bunului imobil printr-o declarație autentificată notarial, depusă la organul cadastral teritorial pentru a se radia dreptul.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), satul (comuna), orașul sau, după caz, municipiul poate cere înregistrarea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărîrii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înregistrarea în temeiul uzucapiunii conform art. 526.

(3) În situația bunurilor imobile grevate de drepturi reale limitate, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul nu răspunde decît cu acel bun.

3 mai 2023