Desfacerea creditului in situatia returnarii bunului cumparat cu acel credit

13 februarie 2024 3

Buna ziua. Este posibila desfacerea contractului de credit pentru procurarea unui telefon, daca telefonul in cauza va fi intors vanzatorului in termenul prevazut de legislatie (14 zile din ziua cumpararii)?

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. În primul rând, trebuie să citiți condițiile din contract cu privire șa returnare/încetare/rezoluțiune.
În conformitate cu art. 18. din Legea nr. 202 din 12-07-2013 privind contractele de credit pentru consumatori
Dreptul de revocare
(1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care poate revoca contractul de credit... mai detaliat fără a invoca motive.

14 februarie 2024
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Articolul 1058. Contractele legate
(1) Exercitarea de către consumator a dreptului de revocare are ca efect și rezoluțiunea de drept a contractului legat de contractul care se revocă.

(2) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul prin care consumatorul obține bunuri, lucrări, servicii, conținut digital sau alte prestații legate de... mai detaliat contractul care se revocă dacă aceste prestații sînt furnizate:

a) de către același profesionist; sau

b) de către un terț, pe baza unui acord între terțul respectiv și același profesionist.

(3) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul de credit prin care consumatorul obține credit destinat exclusiv pentru finanțarea obligațiilor de plată, în tot sau în parte, rezultate din contractul care se revocă dacă aceste contracte formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială.

(4) În sensul alin. (3), se consideră că contractele formează o unitate comercială în cazul în care:

a) însuși profesionistul este și creditor;

b) fiind o altă persoană decît profesionistul, creditorul, pe bază de acord, folosește serviciile ori colaborarea profesionistului pentru încheierea contractului de credit sau pregătirea acestuia; sau

c) contractul de credit specifică în mod expres obiectul contractului care se revocă.

(5) Existența acordului menționat la alin. (2) lit. b) și la alin. (4) lit. b) dintre terț și profesionist se prezumă pînă la proba contrară.

(6) În cazul în care este informat de consumator despre revocarea contractului, profesionistul este obligat să-i informeze, într-un termen rezonabil, pe terții profesioniști cu care consumatorul a încheiat contracte legate în raport cu contractul revocat despre faptul că a intervenit rezoluțiunea lui conform alin. (1).

(7) Rezoluțiunii contractelor legate i se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 1056 și 1057.

(8) În sensul alin. (3), prin contract de credit se înțelege oricare contract de credit pentru consumator care se înscrie în domeniul de aplicare al Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.

20 februarie 2024