Despre divort

10 iulie 2018 64

Buna ziua. Pot primi divort la orice avocat din Moldova, daca se prezinta ambii soti si nu au copii si bunuri de impartit si sunt ambii deacord sai divorteze pe loc? Cat ne va costa?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna,
Pentru desfacerea căsătoriei in lipsa a careva litigii, soții trebuie sa se adreseze la Organul stării civile din raza domiciliului și sa depună o cerere la care atașează copia actelor ce se cere.

În acest sens Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă
(1) În baza acordului... mai detaliat comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.
[Art.36 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
[Art.36 al.(2), lit.a) în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soți, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(4) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.
[Art.36 al.(5) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]

10 iulie 2018