Despre împrumuturi de la persoane fizice

1 februarie 2019 155

Spuneti-mi, va rog: daca o persoana a împrumutat o suma de bani de la alta, prin recipisa, ambele fiind persoane fizice, iar datornicul dupa hotărarea judecății nu are posibilitatea sa întoarcă suma, dar achita foarte putin in contul executorului (cate putin, dar regulat lunar), in ce fel legea il poate obliga sau pedepsi pe datornic sa întoarcă datoria?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Executorul poate aplica interdicții și sechestre pe bunurile debitorului cit si interdicția de parasi țara, dacă se demonstrează intenția.
Executorul poate scoate la vînzare bunurile debitorului.
Articolul 63. Măsurile de asigurare a executării documentului executoriu aplicate de către executorul judecătoresc
... mai detaliat (1) În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare şi pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, după cum urmează:
a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului;
b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte;
c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii;
d) să interzică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, care ar putea duce la împiedicarea executării documentului executoriu.
Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii.

1 februarie 2019

Dar daca datornicul nu are nici un bun de valoare, cum poate fi obligat sa întoarcă datoria integrală intr-o singura transa, (reamintesc ca se fac achitari din salariu regulat lunar)? De asemenea cum poate fi afectat deditorul penal?

1 februarie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

În cazul lipsei cărorva bunuri, executarea se rezumă la urmărirea plăților precum sa menționat rețineri din salariu. În asemenea cazuri, este imposibila o altă formă de executare silită cu atît mai mult achitarea datoriei într-o singură tranșă.
Cit ține de posibilitatea de sancțiune,
Codul contravențional prevede:

... mai detaliat Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare
(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu
se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informaţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.

Codul penal:
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Sigur, pentru a putea atrage aplicabilitatea normelor sus citate, urmează a îndeplini condițiile de bază, împiedicarea, eschivarea ș.a.
Luînd în calcul că o plată lunară, constantă se face, nu cred că se va accepta sancționarea atît de drastică a debitorului, însă sunteți în drept de a solicita.

1 februarie 2019
Cristian Iustin
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Suplimentar la cele mentionate tin sa adaug faptul ca executorul judecatoresc la solicitarea creditorului poate sa va calculeze suplimentar dobinzi pentru intirzierea executarii obligatiei dvs.

1 februarie 2019

Multumim mult, va suntem recunoscători si va dorim numai bine

1 februarie 2019