Despre modificări în apartament și autorizații

14 ianuarie 2020 25

Părinții au procurat un apartament cu o camera într-un bloc nou, dar care a fost dat în exploatare câțiva ani în urmă. Apartamentul a fost procurat în variantă albă de la primii proprietari și lucrările de finisare le-am făcut deja noi. În urma acestor lucrări, am mărit bucătăria din contul camerei, peretele dintre acestea nu este de rezistență. Când am depus actele la compania Moldova-Gaz , au zis că nu instalează contorul până nu le aducem certificat de la cadastru precum că modificările au fost făcute cu autorizație (nu am știut despre faptul că este necesară). De la oficiul cadastral ne-au trimis la direcția Arhitectură și Urbanism ca să obținem o astfel de autorizație. Cei de la această direcție s-au referit la o lege din 2015 și ne-au spus că nu o să ne elibereze nimeni o astfel de autorizație. Suntem într-o situație absurdă și nu am vrea să refacem lucrările de finisare. Există și alte soluții?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Orice tip de lucrări de reparație etc efectuate în apartament care nu afectează pereții de rezistență sau pilonii nu necesită autorizație.

Aici puteți să le faceți referire la art. 14 din Legea cu privire la autorizarea în construcții

ticolul 14. Lucrările de construcŃie care se pot executa fără certificat de... mai detaliat
urbanism pentru proiectare şi fără autorizaŃie de construire
Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaŃie de
construire lucrările care nu modifică structura de rezistenŃă, aspectul exterior,
caracteristicile iniŃiale ale construcŃiilor şi ale instalaŃiilor aferente. Din categoria acestor
lucrări fac parte:
a) reparaŃii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se
modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaŃii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi
exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faŃadă şi
soluŃiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaŃii ale sobelor, instalaŃiilor, sistemelor, echipamentului şi
utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaŃii la branşamente exterioare, aferente construcŃiilor, în
limitele proprietăŃii;
g) reparaŃii curente ale căilor de comunicaŃii, accese de transport, parcări, trotuare
şi scări;
h) lucrări de întreŃinere, reparaŃii curente ale infrastructurii căilor de comunicaŃii, cu
menŃinerea traseelor, funcŃiunilor, suprafeŃelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcŃiei existente;
l) construcŃii auxiliare, anexe cu suprafaŃa construită de pînă la 15 m2
la casele de
locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

Astfel puteți să solicitați printr-o cerere instalarea contorului de gaz și totodată să le indicați norma legală care stabilește excepția autorizării dat fiind faptul că acesta era motiv de refuz și să solicitați repetat instalarea contorului.

14 ianuarie 2020