Despre moștenire, donație, acte de proprietar

26 ianuarie 2018 418

Împreună cu soțul am construit casă, dar proprietarul lotului este altă persoană. Practic reiese că și casa e a acelei persoane. Vrem să facem act de donație. Specific: acea persoană e rudă foarte apropiată a soțului. Vreau să știu, eu ca soție pot fi marcată ca proprietar împreună cu soțul sau doar el poate fi proprietar. Vreau să fiu sigură pentru viitorul meu și al copiilor mei în caz de ”Doamne ferește” ceva. Repet: casa am construit-o împreună în căsătorie și până în prezent suntem o familie.

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

În cazul în care în actul de donaţie vor fi inclusi ambii soti (si dvs. si sotul), atunci si dreptul de proprietate va va apartine ambilor.
Daca donatia va fi facuta numai sotului, atunci casa va fi proprietatea lui persoanala.

***
Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut... mai detaliat fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
(2) Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.
***


In cazul in care ar fi sa procurati acest bun, indiferent de cine va figura in contractul de vinzare-cumparare in calitate de cumparator, bunul va apartine ambilor soti in mod egal.

***
Articolul 20. Proprietatea în devălmăsie a soţilor
(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăsie, conform legislaţiei.
(2) Sînt proprietate în devălmăsie bunurile procurate din contul:
a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din:
- activitatea de muncă;
- activitatea de întreprinzător;
- activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);
c) altor mijloace comune.
(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.
(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.
(5) Sînt proprietate în devălmăsie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.
***
In caz contrar, sunt aplicabile prevederile codului civil cu referire la accesiunea imobiliara, si drept urmare, chiar daca ar fi sa presupunem ca proprietarul terenului nu va dona casa, totusi ati putea solicita prin instanta jum,atate din suma pe care acesta va fi obligat sa o achite familiei dvs. pentru ca ati construit casa.

***
(4) În cazul în care construcţiile sau lucrările sînt făcute de un terţ de bună-credinţă, proprietarul de teren nu poate cere ridicarea lor şi este obligat să plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii sau o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului.
***

27 ianuarie 2018