Despre patenta

30 noiembrie 2017 70

Militarii Armatei Nationale pot detine patenta pentru anumite genuri de activitate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Dumitru Barbaroș
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Iuri bună,

Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 93 cu privire la patenta de întreprinzător, Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător,... mai detaliat care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea cu privire la statutul militarilor, Militarilor, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, li se interzice: să deţină alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.

În baza celor enunțate, activitatea în baza patentei poate fi interpretată drept o „funcție retribuită”.

30 noiembrie 2017