Despre pedepsele neprivative de libertate pentru furt

3 iunie 2017 1487

Vreau sa aflu care este pedeapsa pentru furt? In ce cazuri se pedepseste fara privatiune de libertate? Cu amenda sau conditionat. E posibil aceasta daca antecedentele anterioare nu au fost stinse?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Șchiopu
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Vasile,

În conformitate cu articolul 186 din Codul Penal, în funcție de circumstanțe puteți să vedeți care sunt pedepsele aplicate acestei infracțiuni. De obicei cel mai des este aplicată pedeapsa amenzii sau muncii neremunerate în folosul comunității. Doar în cazuri excepționale poate fi aplicată pedeapsa închisorii.

O pedeapsă neprivativă de libertate... mai detaliat pentru furt poate fi aplicată oricând, cu excepția cazului când furtul a fost săvârșit:
a) în timpul unei calamităţi;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) a cauzat daune în proporții mari sau deosebit de mari.

Rămâne instanța să califice circumstanțele cazului și să decidă dacă va aplica o pedeapsă privativă sau neprivativă de libertate.

Dacă antecedentele penale pentru o infracțiune comisă cu intenție nu au fost stinse și se comite din nou un furt atunci condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică, deoarece se întâlnește starea de recidivă. (articol 90, alineat (4) Cod Penal)

Mărimea pedepsei pentru recidivă (cazul antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni intenționate) nu poate fi mai mică de jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din partea specială a prezentului cod. Reiese că în asemenea caz este mare probabilitatea aplicării pedepsei cu închisoarea. (articol 82, alineat (2) Cod Penal)

Însă, instanța poate aplica în cazuri excepționale o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege. (articolul 79 din Cod Penal)

Codul poate fi accesat aici: http://lex.justice.md/md/331268/

Dacă mai apar întrebări, nu ezitați să le adresați.

Mult succes!

4 iunie 2017