Despre vinieta MD

21 noiembrie 2017 371

Am fost atenționat ca mai am doar 4 zile voie in MD cu vechea vinieta și am fost întrebat dacă am permis RO, iar in acest caz sa achit 180 euro! Mașina se afla in MD la 1 Ianuarie 2017 și întrebarea mea este: după 1 Ianuarie 2018 mai pot achita vinieta cu prețul normal? Deoarece un vameș mi-a spus ca 180 zile într-un interval de un an, iar respectivul mi-a zis ca nu mai este așa! Acum mașina nu e in MD însă daca aștept după 1 Ianuarie 2018, tot va trebui sa achit 180 euro? Mulțimesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Dreptul civil

Buna Vadim:
În textul de mai jos sunt date explicații de către Serviciul Vamal și sunt descrise clar situațile cu vinieta:
,,Serviciul Vamal amintește posesorilor de automobile cu numere de înmatriculare străine că termenul maxim de aflare pe teritoriul ţării este de 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.
Totodată, conducătorii unor astfel... mai detaliat de maşini, care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective.
Dreptul de aflare pe teritoriul ţării noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, în condiţia achitării vinietei de 180 de euro, pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

În acest context, Serviciul Vamal atenționează că mijloacele de transport auto, declarate prin acţiune pe teritoriul vamal, pentru care a expirat termenul acordat conform modificărilor operate vor fi identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, Poliţia de Frontieră sau Echipele Mobile ale Vămii către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al țării.
Cheltuielile de escortare (0,15 euro/km) vor fi suportate de către posesorul autoturismului reținut!
începând cu 1 aprilie 2017 este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor care dețin permis de conducere al Republicii Moldova și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare dintr-o unitate teritorială nerecunoscută de Republica Moldova.
În cazul neconformării cerințelor legale stipulate, conducătorii respectivelor autovehicule riscă înlăturarea de la conducerea acestora, iar unitatea de transport va fi indisponibilizată pe teritoriul stației de parcare specială sau celei mai apropiate subdiviziuni de poliție.
Prin derogare, circulaţia respectivelor autovehicule se permite doar în cazul în care acestea sunt în proprietatea agenţilor economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehicule sunt angajaţi ai acestora.

28 noiembrie 2017