Detașare/delegare RM-UE

6 iulie 2018 23

Buna ziua. Am următoarea întrebare și as avea nevoie pe măsura posibilităților de o consultare, va multumesc din start pentru atenție. Persoana Juridică din RM (SRL) poate delega/detașa propriul angajat cu dubla cetățenie (inclusiv europeană) pe teritoriul unui stat membru a UE in baza unui contract de prestări servicii pe o anumită perioada de timp? Astfel incat prezenta lui in câmpul muncii din țara respectiva sa fie legală și totodata sa fie evitata achitarea de impozite in acea țara! Care ar fi condițiile necesare de îndeplinit!?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Alte domenii
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Buna Mihai.
Nu prea e înțeleasă întrebarea. Cu detașarea e clar, trebuie ca SRL-ul din RM să aibă acel gen de actvitate ca și întreprinderea din țara de destinație. Cât privește impozitele, Codul Muncii RM concretizează:
Articolul 71. Detaşarea
(1) Detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al... mai detaliat salariatului pentru o perioadă de cel mult un an şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată.
[Art.71 al.(1) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(2) În caz de necesitate, perioada detaşării poate fi prelungită, prin acordul părţilor, cu încă cel mult un an.
(3) Pentru unele categorii de salariaţi (art.302) , detaşarea poate fi dispusă pe o durată mai mare decît cea indicată la alin.(1).
(4) Salariatul detaşat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport şi a celor de cazare, precum şi la o indemnizaţie specială în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv şi/sau cu cel individual de muncă.
(5) Prin detaşare se poate modifica şi specificul muncii, dar numai cu acordul scris al salariatului.
Articolul 72. Salarizarea în caz de detaşare
(1) Salarizarea, în caz de detaşare, va fi efectuată de unitatea la care va lucra salariatul. În cazul în care aceasta se află în imposibilitate de plată, obligaţia de retribuire a muncii prestate revine unităţii care a dispus detaşarea cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat salariatul.
[Art.72 al.(1) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(2) Dacă, la noul loc de muncă, condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detaşarea, salariatului i se vor aplica condiţiile mai favorabile.

11 iulie 2018