Detector de metale

30 august 2023 2

Bună ziua. Ce zice cadrul legal în Republica Moldova în privința deținerii unui aparat de detectare a metalelor? Este nevoie să obții licență? Unde și cum se obține aceasta?
Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua cu referire la detectoarele de metale legislaţia prevede:

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE CONVENŢIE Nr. 147
din 16-01-1992 CONVENȚIE EUROPEANĂ PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC (REVIZUITĂ)*
Publicat : 30-12-2006 în Tratate Internationale Nr. 35 art. 147

Articolul 3

În vederea ocrotirii... mai detaliat patrimoniului arheologic şi pentru garantarea semnificaţiei ştiinţifice a operaţiunilor de cercetare arheologică, fiecare parte se angajează:
iii) să supună unei autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute de legislaţia internă a fiecărui stat, folosirea detectoarelor de metale sau a altor echipamente de detecţie sau procedee de cercetare arheologică.

LEGE Nr. 218 din 17-09-2010
privind protejarea patrimoniului arheologic
Publicat : 03-12-2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240 art. 738
Articolul 5. Mecanisme de protejare a patrimoniului archeologic
(18) Utilizarea detectoarelor de metale şi a altor mijloace de teledetecţie, cercetarea geofizică şi aeriană în siturile arheologice şi în zonele cu potenţial arheologic sînt permise numai în scopuri de cercetare ştiinţifică, în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Culturii.
Articolul 47. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
(1) Persoanele fizice şi juridice răspund civil, contravenţional sau penal, în conformitate cu legislaţia, pentru:
b) accesul neautorizat cu detectoarele de metale sau alte aparate de teledetecţie şi utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic fără autorizaţia prealabilă;

c) comercializarea şi deţinerea neautorizată a detectoarelor de metale şi a altor aparate de teledetecţie;


COD Nr. 985
din 18-04-2002
CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA*
Publicat : 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195

Articolul 1993. Tăinuirea sau păstrarea ilegală

a bunurilor arheologice mobile

Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor, descoperite întîmplător sau în cadrul unor lucrări de intervenţie asupra solului ori cu ajutorul detectoarelor de metale sau al altor aparate de teledetecţie, precum şi neanunţarea la timp a autorităţilor publice privind descoperirea întîmplătoare a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor,
se pedepsesc cu amendă de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3350 la 5350 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

Articolul 1995. Accesul neautorizat cu detectoare

de metale sau cu alte aparate de

teledetecţie și utilizarea lor în siturile

arheologice sau în zonele cu potențial

archeologic

Accesul cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie și utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potențial arheologic fără autorizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

se pedepseşte cu amendă de la 1350 la 2350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

31 august 2023