Determinarea gradului de salarizare a functiei publice

13 iulie 2017 181

Prin H. G. nr. 1001 din 26/12/2011 p/d punerea în aplicare a unor acte legislative şi anume Legea nr.155 din 21/07/2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice ,s-a abrogat H.G. nr151 din 23/02/2001 - Clasificatorului unic al funcţiilor publice unde la poziţia Funcţii publice de rangul trei cu codul 02,03,17 era indicat funcţia ,,Contabil şef şi adjuncţii lui al primăriilor oraşelor,,
În Clasificatorul nou aprobat prin Legea nr.155 la Secţiunea a II-a APL de nivelul I pentru primării sunt specificate numai funcţii cu codul ,,C61,, Contabil –şef fără adjunct cu grad de salarizare 8 şi C66- . Specialiști cu grad de salarizare - 3
Până la aprobarea Legii nr.48, contabilul şef adjunct era remunerat cu 5% mai puţin decât Contabilul şef conform alin (2) art.9 al Legii nr.355.
Ținând cont de prevederile art.3 al Legii nr.155 din 21/07/2011 ,art.6 şi anexele 2 şi 3 la Legea nr.48 cum trebuia sa procedeze autoritatea publică cu funcţia dată de adjunct, dacă conform fişei de post până la moment persoana în cauză îndeplineşte această funcţie şi este necesara în primăria oraşului. Să o treacă cu gradul de salarizare ca specialist -3 care este cu mult mai jos decât era salarizat sau sa-i determine cu un grad de salarizare inferior decât contabil şef ,adică -7 ?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

art. 3 din Legea 155 va obliga sa excludeti din statul de personal functia de contabil-sef adjunct, si in termen de 15 zile de la aprobarea noilor state, sa numiti persoana in alta functie, care sa aiba un titlu corespunzator nomenclatorului.
art. 6 din Legea 48 va permite sa stabiliti un... mai detaliat salariu cu un gard mai putin decit cel al functiei de contabil-sef, pentru persoana care indeplineste atributiile de adjunct al acestuia, conform fisei de post.
*****
Pentru a avea aributii de adjunct, si respectiv a beneficia de un salariu cu o treapta mai mica decit al sefului, nu este obligatoriu Titulatura functiei sa fie ”contabil sef adjunct”. In sens ca un specialist de exemplu, conform fisei de post, poate avea atributii de adjunct al contabilului-sef, cred eu.

14 iulie 2017

Multumesc.Da aşa şi a fost stabilită funcţia de specialist cu grad de salarizare 7şi în fişa de post atribuţiile ale contabil şef adjunct şi în schema de incadrare care se prezintă la Direcţia de Finanţe este indicat la fel ,insă acum Direcţia de Finanţe raională ,după ce a aprobat... mai detaliat această schemă in fiecare an ne-au trimis acum notă informativă ca n-am determinat gradul de salarizare corect ,trebuia ca specialist să fie 3 da nu 7 şi de făcut recalcularea pe toţi acesti ani şi ca persoana în cauză să restituie diferenţa de salariul.Doar nu numai noi am stabilit aşa , în toate oraşele situaţia e la fel specialist grad-7.Cind s-a stabilit gradele de salarizare la fel s-a bazat pe art.6 Legea 48.În rezultat,sintem corecţi ? Mulţumesc mult.!

14 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Este o chestiune interpretabila, pînă la urmă. Înțeleg că poziția Direcției Finanțe reiese din considerentul rationalizarii cheltuielilor bugetului local.
Trebuie să vedeți și în Nomneclator, dacă este posibil ca în atributiile prevăzute pentru specialist, să poată fi incluse și atribuțiile pe care le-ați prevăzut în fișa postului a persoanei... mai detaliat respective.
Dacă este compatibilitate, atunci nu cred că este ilegal să stabiliți treapta 7 de salarizare.
Art. 6 din Legea 48 vizează persoanele care au atribuții de adjunct, în principiu, și nu exclusiv pentru Titualturi de genul "Director-adjunct", "contabil-sef adjunct", etc.
Nu știu, însă, dacă se vor accepta așa argumente, atâta timp cît într-adevăr, legea nu prevede așa funcție de contabil-sef adjunct, deci scopul legii a fost ca în Primărie să nu existe o persoană care ar fi adjunctul contabilului, acesta din urmă fiind considerat suficient de legiuitor.
Așa că problemele apar inclusiv și prin faptul că există o persoană care, deși formal, este specialist, are funcții de adjunct.
Totuși, după examinare suplimentară, înclin să cred că poziția Direcției Finanțe este argumentată.

14 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Totuși, din moment ce a fost aprobată Structura de personal, este discutabil pe cît de întemeiată este cerința de a fi restituită diferența de salariu.

14 iulie 2017