Determinarea obligaţiei fiscale

21 august 2017 43

Conform prevederilor art. 265 alin.(1) Cod Fiscal RM ”Termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale“:

(1) Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art. 264, ea poate fi stinsă prin executare silită de către organul fiscal în conformitate cu prezentul titlu sau de către instanţa judecătorească, însă numai în cazul în care acţiunile organului fiscal sau sesizarea instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani după determinarea obligaţiei fiscale.

În situația in care contribuabilului i-au fost calculate taxe și amenda prin decizie a SFS care prevede că "decizia este executorie de la data pronunțării", data pronunțării deciziei SFS și ca urmare apariția obligaților fiscale, poate fi clasificată că "determinarea obligaților fiscale în termen" si, drept urmare, după scurgerea a 6 ani nu pot fi stinsa silit de SFS?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună seara!


În situația d-voastră, termenul de prescripție de 6 ani pentru achitarea taxei începe să curgă din momentul în care a expirat termenul de achitare a acesteia, iar termenul de 6 ani pentru achitarea amenzii începe să curgă din momentul pronunțării deciziei de aplicare a amenzii. Deci, sunt două termene... mai detaliat care au început să curgă în momente diferite.

Cert este că pentru ambele plăți termenul de prescripție este de 6 ani și după scurgerea acestui termen, obligația fiscală nu mai poate fi stinsă prin executare silită, dar doar în condiția în care d-voastă, în calitate de contribuabil, invocați scurgerea acestui termen. Acesta este specficul termenelor de prescripție: faptul scurgerii termenului depinde de invocarea acestei circumstanțe de către subiectul interesat, deși organul abilitat cu executarea silită a obligației fiscale ar trebui din start să ia în considerație acest aspect.

Succese!

22 august 2017