Devamarea automobilor persoana fizica vs. juridica

5 martie 2019 19

Doresc sa import cateva automobile din Europa. As dori sa știu dacă sunt ceva diferențe între devamarea pe persoana fizica și cea juridica.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Agenţii economici autorizaţi (persoanele juridice), beneficiază de unele avantaje la import, export, vămuire şi anume:

1) plata drepturilor de import după depunerea (validarea) declarației vamale, ceilalţi sunt obligaţi să plătească drepturile de import în prealabil (art. 124, Codul Vamal),

2) procedura declaraţiei simplificate care permite ca mărfurile şi mijloacele de transport să... mai detaliat fie plasate sub un regim vamal la prezentarea declaraţiei simplificate, cu prezentarea ulterioară a unei declaraţii suplimentare. Declaraţia simplificată poate fi prezentată în forma unei declarații care nu conține toate datele necesare sau care nu este însoţită de toate documentele necesare plasării în regimul vamal solicitat.


Procedura declarației simplificate se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute la art. 195/3 alin. (1) pct. 3) și pct. 4) lit. f), h) și i), în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării cererii şi documentelor anexate, în modul stabilit de Guvern (art. 184/3 Codul Vamal).

Procedura de solicitare a statutului de agent economic autorizat (Authorised Economic Operator, AEO):

Articolul 195/1. Dispoziţii generale
(1) Orice agent economic care este rezident în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) din prezentul cod poate să solicite statutul de agent economic autorizat (Authorised Economic Operator, în continuare – AEO).
(2) Statutul de AEO se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unei autorizații, după o consultare cu alte autorităţi competente, dacă este cazul, şi face obiectul unei monitorizări.
(3) Statutul de AEO se atestă prin următoarele tipuri de autorizații:
a) autorizaţie AEO pentru simplificări vamale – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de simplificările prevăzute de prezentul cod şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–5);
b) autorizaţie AEO pentru securitate şi siguranţă – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale ce vizează securitatea şi siguranţa aplicate la trecerea frontierei vamale şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–4) şi 6).
(4) Autorizațiile menționate la alin. (3) pot fi deținute în același timp.


Articolul 1952. Simplificările şi facilităţile
(1) AEO, în funcție de tipul autorizației acordate, este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie.
(2) În cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO, controlul respectiv se efectuează în mod prioritar.
(3) La cererea AEO, controlul vamal poate fi efectuat în alt loc, cu acordul organului vamal.
(4) În cazul în care titularul autorizației AEO pentru simplificări vamale solicită autorizarea unor proceduri simplificate prevăzute în secţiunea a 271, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea autorizației AEO.
(5) În cazul în care titularul autorizaţiei AEO pentru securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal îl notifică în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Titularul autorizației AEO nu este notificat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care titularul autorizației AEO nu a fost notificat.
(51) În cazul în care un titular al autorizaţiei AEO depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal notifică titularul autorizaţiei AEO dacă mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal. Notificarea nu se efectuează atunci cînd poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
(7) Organele vamale acordă simplificări şi facilităţi care decurg din statutul de AEO persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația relevantă a țărilor respective, în măsura în care aceste condiții și obligații sînt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse AEO stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această acordare de simplificări şi facilităţi se bazează pe principiul reciprocității, cu excepția unei decizii contrare a Republicii Moldova, și se stabileşte printr-un acord internațional.
Articolul 1952. Simplificările şi facilităţile
(1) AEO, în funcție de tipul autorizației acordate, este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie.
(2) În cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO, controlul respectiv se efectuează în mod prioritar.
(3) La cererea AEO, controlul vamal poate fi efectuat în alt loc, cu acordul organului vamal.
(4) În cazul în care titularul autorizației AEO pentru simplificări vamale solicită autorizarea unor proceduri simplificate prevăzute în secţiunea a 271, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea autorizației AEO.
(5) În cazul în care titularul autorizaţiei AEO pentru securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal îl notifică în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Titularul autorizației AEO nu este notificat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care titularul autorizației AEO nu a fost notificat.
(51) În cazul în care un titular al autorizaţiei AEO depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal notifică titularul autorizaţiei AEO dacă mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal. Notificarea nu se efectuează atunci cînd poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
(7) Organele vamale acordă simplificări şi facilităţi care decurg din statutul de AEO persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația relevantă a țărilor respective, în măsura în care aceste condiții și obligații sînt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse AEO stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această acordare de simplificări şi facilităţi se bazează pe principiul reciprocității, cu excepția unei decizii contrare a Republicii Moldova, și se stabileşte printr-un acord internațional.Articolul 1952. Simplificările şi facilităţile
(1) AEO, în funcție de tipul autorizației acordate, este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie.
(2) În cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO, controlul respectiv se efectuează în mod prioritar.
(3) La cererea AEO, controlul vamal poate fi efectuat în alt loc, cu acordul organului vamal.
(4) În cazul în care titularul autorizației AEO pentru simplificări vamale solicită autorizarea unor proceduri simplificate prevăzute în secţiunea a 271, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea autorizației AEO.
(5) În cazul în care titularul autorizaţiei AEO pentru securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal îl notifică în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Titularul autorizației AEO nu este notificat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care titularul autorizației AEO nu a fost notificat.
(51) În cazul în care un titular al autorizaţiei AEO depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal notifică titularul autorizaţiei AEO dacă mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal. Notificarea nu se efectuează atunci cînd poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
(7) Organele vamale acordă simplificări şi facilităţi care decurg din statutul de AEO persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația relevantă a țărilor respective, în măsura în care aceste condiții și obligații sînt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse AEO stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această acordare de simplificări şi facilităţi se bazează pe principiul reciprocității, cu excepția unei decizii contrare a Republicii Moldova, și se stabileşte printr-un acord internațional.
Articolul 1952. Simplificările şi facilităţile
(1) AEO, în funcție de tipul autorizației acordate, este supus unui număr mai mic de controale fizice şi documentare decît ceilalţi agenţi economici. Organele vamale pot decide altfel dacă există o ameninţare excepţională sau dacă obligaţiile respective de control sînt prevăzute de legislaţie.
(2) În cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO, controlul respectiv se efectuează în mod prioritar.
(3) La cererea AEO, controlul vamal poate fi efectuat în alt loc, cu acordul organului vamal.
(4) În cazul în care titularul autorizației AEO pentru simplificări vamale solicită autorizarea unor proceduri simplificate prevăzute în secţiunea a 271, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea autorizației AEO.
(5) În cazul în care titularul autorizaţiei AEO pentru securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal îl notifică în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Titularul autorizației AEO nu este notificat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care titularul autorizației AEO nu a fost notificat.
(51) În cazul în care un titular al autorizaţiei AEO depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal notifică titularul autorizaţiei AEO dacă mărfurile au fost selectate pentru un control vamal. Notificarea respectivă se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor către organul vamal. Notificarea nu se efectuează atunci cînd poate compromite controalele vamale care urmează a fi efectuate sau rezultatele acestora.
(7) Organele vamale acordă simplificări şi facilităţi care decurg din statutul de AEO persoanelor stabilite în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care îndeplinesc condițiile și respectă obligațiile definite în legislația relevantă a țărilor respective, în măsura în care aceste condiții și obligații sînt recunoscute de Republica Moldova ca fiind echivalente celor impuse AEO stabiliți pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Această acordare de simplificări şi facilităţi se bazează pe principiul reciprocității, cu excepția unei decizii contrare a Republicii Moldova, și se stabileşte printr-un acord internațional.

Servus

6 martie 2019