Devamarea masinilor Ucraina Moldova

3 aprilie 2018 162

Care sunt consecintele pentru mine daca persoana care a procurat masina in Ucraina care este scrisa dupa pasaportul meu nu va iesi in termen de un an in afara tarii? Amenda? Daca da, care-i suma? Ce se intampla daca nu achit amenda? Va rog mult detalii. Este adevarat ca totul se anuleaza dupa 5 ani?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Referitor la riscurile carora va supuneti, acestea sunt reglementate de Art. 10 din Legea Nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice care la alin. 7, 12 prevăd :
(7) Mijloacele de transport auto neînmatriculate... mai detaliat în Republica Moldova care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar cele concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice şi sînt introduse pe teritoriul Republicii Moldova pot fi înstrăinate numai în scopul scoaterii lor ulterioare de pe teritoriul ţării.
(12) Persoanele fizice care au obţinut titlu de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova răspund solidar cu persoanele care le-au introdus pentru achitarea drepturilor de import dacă aceste mijloace de transport auto nu au fost vămuite de organele vamale.
Drept urmare, riscati sa nu vi se permita sa parasiti teritoriul Republicii Moldova invocind ca urmeaza sa scoateti automobilul de pe teritoriul RM. In aceast cas riscati sa fie examinata posibilitatea încasarii drepturilor de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport în regimul vamal de import.

Pentru rezolvarea problemei invocate de Dvs. este necesar să vă adresaţi la biroul vamal, în raza de activitate a căruia locuiţi, pentru efectuarea activităţilor procedurale necesare.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312785

Referitor la amenda prevazuta de Codul contraventional:

Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta
(1) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile
se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale.
se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale.

(2) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile
se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale.
se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale.

(3) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (1) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(4) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (2) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie
se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(5) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum și pentru perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

Nu se anuleaza amenda timp de 5 ani. Cu atit mai mult, in cazul in care a fost intocmit un proces verbal pentru una din incalcari, riscati sa fie initiata procedura de executare, drept urmare, executorul judecatoresc va intreprinde toate masurile necesare pentru a incasa amenda plus alte penalitati, care de multe ori depasesc considerabil suma amenzii.

Va rog sa explicati mai in detaliu situatia dvs, pentru a putea oferi un raspuns exact. ex. Automobilul circula pe teritoriul RM?

3 aprilie 2018