Diferenta dintre contractul de abitatie si contractul de intretinere

9 septembrie 2021 28

Buna ziua. Ce diferenta este dintre contractul de abitatie si contract de intretinere? Cum sa procedez daca notarul nu vrea sa perfecteze contract de abitatie si insista asupra contractului de intretinere? Nu vreau ca sotul sa fie parte la contract. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Deci În baza contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte (beneficiarul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi (dobînditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobînditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură – locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul... mai detaliat cît va trăi, precum şi înmormîntare. Acest contract este cu titlu oneros și aleatoriu.


10 septembrie 2021
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Deci se întocmește donatia care se înregistrează la cadastru, cu notificare privind faptul ca pina la decesul persoanei, aceasta va fi Titularul dreptului de abitaţie, are dreptul să locuiască în locuinţa unei alte persoane împreună cu soţul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea... mai detaliat copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum și împreună cu părinții ori cu alte persoane aflate în întreținere, va deveni proprietar după deces.

10 septembrie 2021