Diferența dintre S.R.L.și Î.I.

29 septembrie 2020 124

Bună ziua. Care este diferența dintre S.R.L și Întreprinderea Individuală?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Lozovoi Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Mariana,

Cea mai esențială diferență este că Întreprinderea Individuală este persoană fizică iar SRL-ul este persoana juridică. Ca efect, patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt interzise de legislaţie. Ceea ce presupune că pentru activitatea sa Întreprinderea individuală răspunde inclusiv... mai detaliat cu patrimoniul fondatorului. În cazul SRL-ului sunt alte reguli, fondatorii nu răspund cu bunurile sale pentru activitatea întreprinderii. SRL-ul este persoană juridică cu toate efectele corespunzătoare din acest statut. La fel, există și diferență esențială sub aspect fiscal între aceste două forme de organizare.

30 septembrie 2020
Lucia Betisor
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

SRL sau ÎI? Ce e mai bine pentru afacerea ta?
Cele mai întâlnite forme juridice ale afacerii sunt Întreprindere Individuală/ ÎI și societatea cu răspundere limitată/ SRL. Iată ce trebuie să știi despre ele:

Întreprinderea Individuală sau Î.I. este întreprinderea care aparține cetățeanului cu... mai detaliat drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Î.I. se formează pe baza bunurilor cetățeanului sau a familiei și a altor surse care nu sunt interzise de lege. Orice întreprindere individuală are un patrimoniu inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.
Conform cadrului legal existent, întreprinzătorul individual are statut de persoana fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitatea de întreprinzător, în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrată în modul stabilit de lege.
Antreprenorul-posesor al Î.I. poartă răspundere nelimitată pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul său, excepție făcând acele bunuri care conform legii nu pot să facă obiectul urmăririi.
De asemenea membrii familiei-posesori ai acestei întreprinderi individuale la fel poartă răspundere nelimitată și solidară pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, la fel excepție facând bunurile care nu pot fi urmărite conform legii.

Avantaje
- Fondarea Î.I. este simplă și rapidă.
- Modalitate simplă de ținere a evidenței contabile;
- Costul serviciilor de contabile reduse la minim.

Dezavantaje
- Răspundere nelimitată față de terți (proprietarul răspunde cu toate bunurile sale personale împotriva potențialilor creditori. Acest lucru înseamnă că, în caz de faliment, creditorii pot revendica asupra bunurilor personale (casă, mașină) și pe cele ale soțului, dacă există regimul comunității de proprietate.

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.):
Societatea cu răspundere limitată sau SRL-ul este societatea comercială cu personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale, conform actului de constituire şi cu obligaţii care sunt garantate cu patrimoniul societăţii.
S.R.L.-ul poate fi constituit atât de către o singură persoană cât și de mai multe persoane. Aceștia convin să pună de comun anumite bunuri sau mijloace bănești pentru a desfășura activitatea de întreprinzator și a obține beneficii.
Asociații dintr-o societate cu răspundere limitată nu răspund pentru obligațiile ei, ci suportă doar riscul activității acesteia în limitele părții sociale deținute. Cu alte cuvinte toate obligațiile unui SRL se achită doar din patrimoniul acestui SRL.
În cadrul unui SRL, întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii răspund în limita aportului la capitalul social.

Avantaje
- Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;
- Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu răspund pentru obligaţiile întreprinderii.

Dezavantaje
- Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;
- Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai mari și eforturi organizatorice mai mari.

5 octombrie 2020