Distanta dintre balcon si gradina vecinului

28 iunie 2018 35

Buna ziua. Fac o constructie alaturi de vecin, mai exact in paralel cu gradina vecinului. Am lasat distanta 3 m intre constructie si hotar; la inaltimea de aproximativ 6 metri am un balcon care este la o distanta de 1,4 m de la hotar. Este corect cum am construit eu sau nu? Va rog, articole, detalii din lege, daca se poate.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna D-le Alexei,
La articolul 389 Cod civil al RM sunt prevăzute următoarele:
(1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului,... mai detaliat astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085

29 iunie 2018
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua. Conform SNIP-urilor distanta dintre constructie si hotar trebuie sa fie nu mai mica de 3 m .

3 iulie 2018