Distanța dintre casă și gardul vecinului

30 iunie 2021 36

Am construit o casă pe un teren din întovărășirea pomicolă. Vecinul are pretenții la mine ca aceasta e construită la o distanță mai mică de 3 metri de la hotar (1,5 m). Sunt întemeiate pretențiile lui? Există așa o normă de 3 metri de la hotar pentru întovărășiri pomicole? Și ce urmări pot fi dacă el mă dă în judecată ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna ziua,

Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de... mai detaliat urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

2 iulie 2021