Distanța minimă față de linia de hotar cu vecinii în cazul unei construcții auxialiare

26 martie 2024 3

Bună ziua. Noul Cod al urbanismului și construcțiilor reglementează, în art. 150 alin. (1), lit. l), ”lucrările de execuție a construcțiilor auxiliare sau anexelor, cu suprafața construită de până la 15 metri pătrați, la casele individuale, amplasate pe terenuri proprietate privată, cu condiția retragerii normative față de hotarul terenului și respectării normelor sanitare și antiincendiare”. Vă rog mult să mă ajutați să găsesc informații privind distanța minimă față de linia de hotar cu vecinii în cazul în care planific construcția unei construcții auxiliare, care se încadrează în caracteristicile expuse mai sus. Construcția urmează a fi edificată în localitate urbană, care nu are statut de municipiu. Ar mai fi alte reglementări decât Art. 598 al Codului Civil? M-am adresat la primăria localității, dar fără vreun rezultat. Mulțumesc anticipat.

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Conform art. 390 din Codul de urbanism : Prezentul cod intră în vigoare peste 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (4) și (5), art.73 alin. (3), art. 101 alin. (2), art. 104 alin. (5), art. 127... mai detaliat alin. (4)–(9), art. 129 alin. (5), art. 150, art. 387 alin. (4) și (5) și art.389 alin.(2)–(5), care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Respectiv art. 150 a intrat în vigoare la data de 30.01.2024.

Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

Respectiv, din conținutul acestui articol reiese că regula generală este de 60 cm. Altă distanță poate fi reglementată doar prin Regulamentul de urbanism din localitatea respectivă.

Adresați-vă primăriei cu o cerere scrisă, iar în caz că nu primiți răspuns vă adresați cu o cerere prealabilă sau direct în instanța de judecată (contencios administrativ) cu obligarea primăriei să vă acorde informația de interes public.

27 martie 2024

Bună ziua,
Vă mulțumesc mult.

27 martie 2024