Distanta retelelor termice si a blocurilor de locuit

8 aprilie 2019 28

La ce distanta de blocul locativ pot fi amplasate retelele termice (Termocom)? Care este distanta minima de aplasare a unui nou bloc de locuit fata de unul construit deja? Poate oare fi construit un bloc locativ cu 10 etaje in fata unui deja existent de 5 etaje, luind in consideratie ca lumina solara nu va patrunde?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Legea nu prevede nişte parametri specifici dar, regula generală constă în următoarele: orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism,... mai detaliat astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

Secţiunea 4, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, prevede consultarea populaţiei care se face anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului:

Secţiunea 4
Consultarea populaţiei

Art.27.- Consultarea populaţiei se face anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului, cu excepţia planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor urbanistice de detaliu care nu afectează domeniul public.

Art.28. - Afişarea înştiinţării la sediul autorităţii administraţiei publice locale şi punerea proiectului documentaţiei la dispoziţia populaţiei pentru consultare şi dezbatere publică sînt obligatorii.

Art.29. - (1 ) Consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat , în funcţie de volumul şi de importanţa documentaţiei, în conformitate cu regulamentul elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobat de Guvern. În regulament se stabileşte şi procedura de modificare a documentaţiei în conformitate cu rezultatele dezbaterii publice.

(2) Răspunderea pentru consultarea populaţiei revine autorităţilor administraţiei publice locale respective.

(3) Cheltuielile legate de procedura de consultare a populaţiei sînt suportate de aceleaşi fonduri din care se finanţează elaborarea documentaţiei respective.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/rezultate/112419

Regulamentului privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevede următoarele:

1. Consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism este actul social prin care populaţia, conform drepturilor şi intereselor sale, îşi exprimă opiniile cu privire la crearea şi menţinerea unui habitat favorabil în localitatea ori unitatea administrativ-teritorială respectivă, fiind reglementat prin prevederile prezentului regulament.

2. La elaborarea şi aprobarea tuturor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu excepţia Planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor urbanistice de detaliu, care nu afectează domeniul public, consultarea populaţiei este obligatorie.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/rezultate/92021

Servus

8 aprilie 2019