Divizarea bunului imobil

12 martie 2023 49

Bună ziua. Eu cu sora mamei detinem cate 1/2 cota parte dintr-o casa de locuit. Eu am demolat o parte din casa, dupa care am reconstruit o parte mai mare decat cea demolata. Acum, cand dau in exploatare noua constructie, suprafata construita de mine se imparte in 2 parti egale, deoarece imobilul original este bun comun. Eu doresc sa fac divizarea bunului. Coproprietara mi-a eliberat o procura pentru a perfecta toate actele in privinta constructiei noi, dar acolo este indicat ca nu am dreptul sa instrainez sau sa gajez bunul. Voi putea face divizarea bunului cu aceasta procura? Imi doresc ca constructia mea noua sa-mi apartina doar mie si coproprietara sa nu poata pretinde la ea. Doamna in cauza se afla peste hotare si nu se stie daca o sa revina in Moldova. Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alina.
Dacă fizic este posibilă divizarea casei în 2 cu atribuirea unui nou număr cadastral atunci puteți opta pentru încetarea proprietății comune 1/2 dumneavoastră și 1/2 altă persoană.
Avînd procura respectivă, puteți solicita asemenea mod de partajare și în acest caz nu puteți înstrăina cota parte ce nu vă... mai detaliat aparține.

Codul civil prevede
Proprietatea comună pe cote-părţi

Articolul 545. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părţi

(1) Fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei cote-părţi ideale din bunul comun. Cotele-părţi sînt prezumate a fi egale pînă la probă contrară. Dacă bunul a fost dobîndit printr-un act juridic, nu se va putea face probă contrară decît prin înscrisuri.

(2) Coproprietarul care a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi coproprietari, bunului comun îmbunătăţiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părţi sau compensarea cheltuielilor.

Articolul 561. Modul de partaj al bunului proprietate comună pe cote-părţi

(1) Partajul bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-părţi a fiecărui coproprietar.

(2) Bunurile care compun o unitate economică, un set sau o altă universalitate a cărei separare îi va reduce valoarea nu vor fi partajate în natură dacă cel puțin unul dintre coproprietari se opune unui asemenea mod de partaj.

(3) Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se face prin:

a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui coproprietar sau în favoarea mai multor coproprietari, la cererea lor comună. În cazul mai multor cereri de atribuire care se contrazic reciproc, instanța de judecată aplică dispozițiile art. 562;

b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei, dacă niciunul dintre coproprietari nu a cerut atribuirea întregului bun sau dacă această cerere nu poate fi satisfăcută.

(4) În cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală (lot de atribuire) mai mare decît cota sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.

(5) În cazul divizării unui imobil, instanța de judecată poate constitui un drept de servitute sau un alt drept real limitat pentru a permite folosirea corespunzătoare a bunului nou-format.

(6) Instanța de judecată nu poate dispune un mod de partaj la care obiectează toți coproprietarii.

13 martie 2023