Divorț

19 septembrie 2020 144

Bună! Suntem căsătoriți oficial si dorim sa divorțăm (ambele părți sunt de acord). Ambii suntem plecați peste hotarele țării, dar eu curind ma întorc in țară si doresc să pornesc procesul de divorțe in absența ei! Care ar fi pașii mei? Dacă durata căsătoriei contează, atunci este de 2 ani și 2 luni. Nu avem nimic în comun - nici copii, nici bunuri.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Artur
 • Jurisconsult
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul civil

Buna ziua Dan,

Mergeți la notar și desfaceți căsătoria. Cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la oricare notar în baza acordului soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere... mai detaliat a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa.

Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris.

La cererea de desfacere a căsătoriei se anexează copiile certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți, copiile actelor de identitate ale soților, certificatul de căsătorie emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova în original şi o copie legalizată a acestuia.

a momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților cu maximum 30 de zile.

20 septembrie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dan,

În cazul în care nu există posibilitatea de a prezenta declarația notarială a celuilalt soț de a desface căsătoria în procedura notarială, sunteți nevoit să vă adresați în instanța de judecată, întrucât notarul va solicita să-i prezentați acordul celuilalt soț privind desfacerea căsătoriei.

Un asemenea litigiu prin instanța de judecată... mai detaliat ar putea dura aproximativ 3-4 luni.
Este necesar să indicați în cererea de chemare în judecată că renunțați la procedura de mediere judiciară și solicitați examinarea cauzei în lipsa Dvs. cu remiterea copiei de pe hotărârea judecătorească.

20 septembrie 2020