Divorț

19 iunie 2020 124

Buna! Aș putea obține divorț în cazul în care există infidelitate din partea soțului? Aveam în comun 4 copii minori, bunuri materiale nu aveam de împărțit. Cât timp ar dura procedura de divorț în cazul în care el este împotrivă?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Divorțul e posibil de obtinut in orice caz, daca cel puțin unul dintre soti cer asta. In lipsa acordului unuia dintre soti, cauza se examinează in instanța de judecată.
Procedura judiciara poate dura 2-4 luni, totul depinde de instanța de judecată.

19 iunie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Marina, bună ziua!

În asemenea circumstanțe, acel dintre soți care dorește să divorțeze urmează să se adreseze în instanța de judecată.
Soțul care se adresează în instanța de judecată fie se va adresa la instanța de judecată din raza domiciliului său.
Pentru aceasta este necesar să întocmească o cerere de chemare în judecată... mai detaliat la care se anexează următoarele:
- dovada achitării taxei de stat, care este din 40 lei taxa pentru divorț și câte 100 lei pentru stabilirea domiciliului fiecăruia dintre minorii care nu au împlinit 14 ani. Taxa se achită la oricare bancă, pe contul bancar al instanței de judecată care va examina cauza.
- copia buletinului de identitate (al său);
- copia buletinului de identitate al celuilalt soț, dacă dispune de aceasta (nu este obligatorie);
- certificatul de căsătorie în original/duplicat (duplicatul are aceiași valoare juridică);
- copia certificatelor de naștere ale copiilor, în cazul în care există copii minori care nu au împlinit 14 ani. Instanța de judecată este obligată din oficiu să stabilească domiciliul minorilor când părinții divorțează.

Totodată, sunteți în drepot să cereți plata pensiei de întreținere pentru fiecare dintre copii fie în mărime de 1/2 din salariu și alte venituri lunar, fie într-o sumă bănească fixă achitată lunar pentru fiecare copil.

Toate actele anexate în copie trebuie certificate pe propria răspundere.

După ce depuneți cererea urmăriți pagina web a instanței de judecată accesînd link-ul www.instante.justice.md și verificați cutia poștală, deoareceți veți primi o citație și încheierea instanței de judecată.


Succes.

19 iunie 2020