Divort - acte minori necesare

4 ianuarie 2018 79

Buna ziua. La divort, pe linga certificat de casatorie original, mai trebuiesc si certificate de nastere copii minori (in original)? Ori se admit si copiile de pe certificate? Multumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură civilă la cererea de chemare în judecată se anexează:
a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi şi de... mai detaliat intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile şi cererea de chemare în judecată sînt făcute într-o limbă străină, instanţa dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege; (Articolul 167 CPC)

Urmează să scrieți "Numele/Prenumele declar pe propria răspundere că copia corespunde originalului (Semnătura)", pe fiecare copie a documentelor anexate la cererea de chemare în judecată.

4 ianuarie 2018