Divorț, avem un copil minor (sugar)

12 martie 2023 29

Bună ziua. Suntem la un pas de divorț și avem un copil de 4 luni. Soțul a cumpărat o casă înainte de înregistrarea căsătoriei. În caz că ne despărțim, cum se imparte totul? Eu nu am lucrat, nu am unde locui după divorț. Am vreun drept la casa menționată?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă casa a fost procurată înainte de căsătorie atunci acest bun nu este proprietate în devălmășie și aparține doar soțului. După divorț nu veți avea nici un drept asupra acestui imobil însă puteți solicita pensia de întreținere pentru copil și pentru dumneavoastră.
codul familiei prevede
Articolul 82. Obligaţia soţilor de... mai detaliat a se întreţine reciproc

(1) Soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.

(2) În cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:
c) soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
(3) Pensia de întreţinere se plăteşte persoanelor enumerate la alin.(2) numai în cazul cînd acestea nu au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti.

13 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună, în cazul înaintării cererii de divorț se va pune problema stabilirii domiciliului copilului minor cu unul dintre părinți. În cazul în care Dvs nu dispuneți de un loc de trai, pot apărea probleme în acest sens.

Articolul 23. Recunoaşterea bunurilor personale ale soţilor proprietate în devălmăşie a acestora
Bunurile ce aparţin... mai detaliat fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

13 martie 2023