Divort cu copil minor

28 februarie 2019 42

Buna ziua, stimati juristi. Va rog sa-mi acordati ajutor. Eu sunt peste hotare la munca; am un copil de 9 ani ramas cu parintii mei in Moldova. Cu sotul nu traim tot de 9 ani. O luna in urma el a dat la divort si pe 8 februarie a fost prima sedinta, iar pe 11 martie va fi a doua. Astazi am intrat pe saitul judecatoriei noastre si am vazut ca scrie ca obiectul cauzei scrie DESFACEREA CASATORIEI SI DETERMINAREA DOMICILIULUI COPILULUI MINOR. Va rog, spuneti-mi: sa inteleg ca el bate la aceea ca copilul sa ramana cu el? Sau asta e o procedura normala?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Sigur urmeaza a verifica cererea de chemare în judecată, anume solicitarile.
Soțul poate solocita doar divorțul, totuși, dacă dorește poate solicita și stabilirea domiciliului copilului cu dînsul, urmînd ca instanța sa hotarasca la acest capitol.

28 februarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna
Atrageți atenția la alineatul (1) și (2) litera d)
Codul familiei al RM spune următoarele:
Articolul 38. Soluţionarea litigiilor de către instanţa judecătorească în procesul desfacerii căsătoriei
(1) La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind împărţirea... mai detaliat bunurilor lor proprietate în devălmăşie şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi a unuia dintre soţi, indicînd mărimea acesteia, precum şi privind determinarea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.
(2) În cazul lipsei unui acord între soţi prevăzut la alin.(1) sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este obligată:
a) să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprietate în devălmăşie;
b) să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copiilor minori şi mărimea acesteia;
c) să stabilească, la cererea soţului care are dreptul la pensia de întreţinere de la celălalt soţ, mărimea şi modul de plată a acestei pensii;
d) să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după divorţ.
3) Litigiile, altele decît cele expuse în prezentul articol, nu pot fi soluţionate în procesul de desfacere a căsătoriei, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii la cererea soţului.
(4) Dacă, la împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor, vor fi atinse interesele persoanelor terţe, instanţa judecătorească va dispune examinarea cererii respective într-un proces aparte.


http://www.legis.md/cautare/rezultate/109554

1 martie 2019