Divorț, cuplu cu un copil de 3 ani

20 ianuarie 2023 54

Bună ziua. Am o întrebăre în legătură cu divorțul motivat de relațiile proaste între soți, care ajung și la violență fizică. Este vorba de un cuplu care are un copil minor (vârsta 3 ani). Cu cine va rămâne copilul după divorț, dacă mama nu lucrează la moment și nici nu a lucrat până la sarcină,iar tatăl lucrează peste hotare. Familia soției au condiții foarte bune de trai și au posibilitatea de a o ajuta. Copilul poate fi încadrat la grădiniță în satul unde locuiesc bunicii și unde se va stabili mama.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Nicoleta, copilul are vârsta fragedă, instanța e în drept să decidă, ca copilul să rămână cu mama, de dorit în instanță să solicitați să fie prezentă ca martor un părinte pentru a confirma posibilitate contribuții lor la întreținerea cum a DVS așa și a nepotului.

21 ianuarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Nicoleta.
Corect v-a îndrumat colegul, pentru a mări șansele mamei de a rămîne copilul cu aceasta, mama urmează să-și stabilească domiciliul (viza de reședință) la părinți. În cadrul procesului de divorț vor fi atrase autoritățile tutelare de la domiciliul fiecărui părinte, astfel dacă familia mamei are condiții adecvate pentru... mai detaliat copil autoritatea tutelară vo
a confirma acest lucru fiind un mare plus în favoarea dumneavoastră.

Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 63. Domiciliul copilului minor

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.

21 ianuarie 2023